GEBRUIKSOVEREENKOMST

A. PRIVACYVERKLARING
Bij slagerij Lens vinden we gegevensbescherming belangrijk. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.slagerijlens.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.
Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation ( hierna GDPR ) van 25 mei 2O18.

U kan [ hier ] de slagerij Lens privacyverklaring ( GDPR compliant ) raadplegen, afdrukken en/of digitaal opslaan. ( .pdf )

B. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens ( teksten, grafische elementen, ... ) eigendom zijn en blijven van slagerij Lens. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van slagerij Lens.
Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

C. AANSPRAKELIJKHEID
Slagerij Lens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
Slagerij Lens is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Slagerij Lens biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals deze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de hedendaagse technieken. Slagerij Lens kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het ( tijdelijk ) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
Slagerij Lens is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Slagerij Lens oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
De opname van links naar websites betekent niet dat Slagerij Lens de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Slagerij Lens en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Slagerij Lens behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. BEWIJS VAN TOEPASSELIJK RECHT
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.
In geval van geschillen en/of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

E. AANPASSINGEN
Slagerij Lens behoudt zich het recht voor op elk ogenblik ook deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

[ download ] de gratis PDF reader ( voor Mac, Windows of Android )

EINDE GEBRUIKSOVEREENKOMST
Opgemaakt te Machelen - 11.O5.2O18


OVERVIEW

Klant tevredenheid
96%
Service
98%
Aanbod
94%
Website mobile friendly
99%